San Diego Zoo pregame. Them bacon pancakes tho. #nofilter

San Diego Zoo pregame. Them bacon pancakes tho. #nofilter